At inddele samfundets borgere efter ting som indkomst, uddannelse eller noget tredje kaldes social stratifikation. Det er noget, man ofte gør for at finde ud af betydningen af forskellige faktorer så som uddannelse og indkomst.

Man kan eksempelvis inddele folk i forskellige indkomstgrupper og så se, om de grupper med lave indkomster har nogle andre fællestræk. Måske folk med lave indkomster eksempelvis viser sig også at have dårlige sundhed (det er faktisk tilfældet).

En inddeling, som Danmark ofte har gjort brug af, er socialgrupperne. De er dog mindre brugt i dag end for nogle år tilbage.

Den sociale stratifikation – altså inddelingen af samfundets borgere – behøver dog ikke være i grupper, der indeholder mange forskellige ting, som socialgrupperne er et eksempel på.

Man kan eksempelvis besøge Danmarks Statistik, som er en statsstyret hjemmeside, der indsamler rigtig meget information om de danske borgere. Der kan man få tabeller over ting som indkomstfordelingen i Danmark, fordelingen af uddannelse eller hvor mange danskere i de forskellige regioner, der besøger deres læge ofte. 

Mange lande indsamler informationer som disse på deres borgere for at følge med i udviklingen i samfundet. Det kan være, at tallene lige pludselig viser, at der er flere fattige i samfundet. 

 

Der er mange forskellige måder at inddele samfundets borgere på. Man kan gøre det efter socialgrupperne, Minerva-modellen eller konkrete temaer så som uddannelse eller indkomst. 

Hver inddeling belyser forskellige typer af grupper i samfundet og kan bruges til at forstå samfundet bedre på hver sin måde. 

Derfor er det også vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser over, hvilken inddeling man benytter, og hvad den kan bidrage med. 

Det giver eksempelvis ikke meget mening at inddele folk i socialgrupperne, hvis man gerne vil vise de forskellige livsstile, der er i Danmark, og hvor mange der tilhører de forskellige livsstile. Der giver det nok bedre mening at bruge Minerva-modellen.

Hovedpointer:

(1) Inddeling af samfundets borgere efter ting som uddannelse, indkomst eller livsstil kaldes social stratifikation.

(2) Socialgrupperne inddeler borgere efter uddannelse og type af job.

(3) Danmarks Statistik indeholder data om de danske borgere inden for alle mulige områder så som uddannelse og indkomst.

(4) Hver type inddeling er god til at forstå en bestemt del af samfundet.

Centrale begreber:

Social stratifikation

Socialgrupper

Danmarks Statistik