Kultur som begreb er en svær størrelse. Ordet fylder meget i den politiske debat og daglige tale, men det diskuteres sjældent, hvad der præcis menes med ordet. 

Én måde at definere en kultur på er ved et fællesskab, der deler nogle normer, værdier, vaner og adfærdsmønstre. Hver for sig dækker begreberne over:

  • Normer: Hvad er passende, og hvad er ikke passende at gøre i fællesskabet?
  • Værdier: Hvilke principper gør sig gældende i fællesskabet?
  • Vaner: Hvordan handler man typisk i fællesskabet?
  • Adfærd: Hvordan opfører man sig typisk i fællesskabet?

Når et fællesskab deler nogle normer, værdier, vaner og adfærd, opstår der typisk en vi-følelse. Altså en følelse af at dem i fællesskabet deler disse ting, mens personer uden for fællesskabet ikke gør.

I jeres klasse eksisterer der en kultur. I er et fællesskab, hvor I har bestemte regler (både skrevne og uskrevne) for, hvordan I gør ting. I har nok også nogle vaner – hvad I fx typisk laver i frikvarteret – ligesom at I deler nogle værdier og måder at opføre sig på.

Kultur er en måde at beskrive alle disse fællestræk på. Altså alt det, der tilsammen former jeres klasse. Jeres klassekultur indebærer dermed eksempelvis måden, I arbejder i grupper på, og hvordan I taler til hinanden.

Logger I på Facebook, møder I også en kultur. På Facebook liker man ting, poster billeder af de lækre sandstrande man lige har besøgt og krydser af om man er “single” eller “i et forhold”.

Jeres klasse og Facebook er altså eksempler på steder, hvor man kan finde en kultur. Det samme gælder for rideklubben, familien og utallige andre steder.

Som person er man ikke kun en del af én kultur. I og med at vi i løbet ad dagen indgår i forskellige fællesskaber, indgår vi også i forskellige kulturer.

Hvis vi eksempelvis kigger på Ole fra Røde Kors og hans hverdag. Hans morgen går med at spise sammen med familien. Her har de én kultur (de spiser fx altid røræg). Så tager han bussen på arbejde. I bussen er der ikke rigtig nogen, der taler. Det skyldes en underlig buskultur om, at man helst ikke snakker for meget. Herefter møder han ind på arbejde i Røde Kors. Den kultur kender I jo allerede.

Ole er altså en del af flere forskellige kulturer i løbet af dagen. Sådan er det oftest for os alle.

 

Hovedpointer:

(1) En kultur er et fællesskab, der deler nogle normer, værdier, vaner, adfærd og en vi-følelse.

(2) Som individ indgår man i forskellige kulturer løbende. 

Centrale begreber:

Kultur