Politiske partier og ideologier

Du tænker måske ikke over det, men bag alle dine geniale tanker om samfundet gemmer der sig en generel opfattelse af, hvordan vi som mennesker fungerer, og hvordan samfundet fungerer. 

Det kalder man en ideologi. Altså en overordnet holdning til samfundet. Både hvordan det bør organiseres og de bagvedliggende årsager til, hvorfor man mener dette.

Måske synes du, at det er latterligt, at staten bruger penge på biblioteker, hvor der vel egentlig ikke findes andet end støvede bøger? Altså hvorfor bruger staten i det hele taget så mange penge på at gøre ting gratis? Det ville da være meget bedre, hvis vi bare beholdt flere penge selv og så købte det, vi havde lyst til.

Det kan også være, at du er rigtig glad for, at staten betaler for nogle ting. Hvordan skulle du nogensinde få råd til tøj, mobil, rosiner eller hvad du nu går og køber, hvis du skulle lægge en tyver hos rektor hver dag som betaling for skole?!

Sådan har vi forskellige holdninger til ting i samfundet. Nogle er lidt gnavne over, at skatten er for høj i Danmark. Andre klapper i hænderne over den. Nogle mener, at det ikke hjælper at straffe kriminelle med fængsel. Andre råber på højere straffe!

Hvorfor mener nogle så, at skatten skal være lavere? Og hvorfor mener nogle, at de kriminelle skal straffes hårdere? Jo, det handler om, hvordan de opfatter mennesket.

Ens menneskesyn – altså måden man opfatter mennesket på – har en stor indflydelse på ens holdning til samfundet. Personer, der går ind for en høj skat, gør det typisk, fordi de mener, at det skaber lighed mellem samfundets borgere.

Deres menneskesyn er altså, at vi ikke fra fødsel er givet lige muligheder. Vi er i stedet påvirket af vores omgivelser, som jo kan være forskellige. Og derfor skal staten forsøge at hjælpe dem, der har det svært. 

Folk, der går ind for, at det er vigtigt at bevare vores danske traditioner og støtte ting som kirken og kongehuset, opfatter typisk mennesket som havende godt af at leve i et samfund med faste rammer. 

Man tænker sjældent over sit eget menneskesyn, og hvorfor man helt præcist går ind for kirken, en lav skat eller et stærkt politi. Men dine holdninger kommer ikke ud af ingenting!

Hovedpointer:

(1) En ideologi er en overordnet holdning til samfundet – hvordan det fungerer, og hvad der bør gøres.

(2) Vores holdninger til ting i samfundet – fx politi, kirke og stat – er påvirket af vores menneskesyn.

(3) Menneskesyn handler om, hvordan man opfatter mennesket – hvad ligger der fx bag vores handlinger?

Centrale begreber:

Ideologi

Menneskesyn