Coagmento

Viden sat sammen med hverdag

Vores undervisningsmateriale til samfundsfag

Aktuelt

Vi skaber nyt indhold hver uge, så det ligger klar, når samfundsfagstimen begynder.

Interaktivt

Vi udnytter internettets muligheder og bruger værktøjer, som engagerer eleverne.

Sammenhængsskabende

Vi sætter teori i kontekst, så eleverne bliver udrustet til bedre at forstå verden omkring dem.
Funktioner

Coagmento
har det hele.

Kan bruges både i fællesskab og af den enkelte
Klasseundervisning
Engagerende spørgsmål og opgaver til dagens store historie. Hele klassen bliver inddraget, når alles svar vises på SmartBoardet.
Hjemmearbejde
Skal du læse om Europa-kommissionen eller Keynesianisme? Se vores videoer og hjælp dig selv med at huske.
Eksamensforberedelse
Den nye eksamensform kræver egen vinkling og konkretisering af et emne. Brug vores aktualiseringer som inspiration.
Støttet af