Coagmento

Vi forbinder teori med aktualitet

Vores undervisningsmateriale til samfundsfag

Dagsaktuelt

Vi skaber nyt indhold hver morgen, så det ligger klar, når dagens samfundsfagstime begynder.

Interaktivt

Vi udnytter internettets muligheder og bruger værktøjer, som engagerer eleverne.

Sammenhængsskabende

Vi sætter teori i kontekst, så eleverne bliver udrustet til bedre at forstå verden omkring dem.

Funktioner

Coagmento
har det hele.

Kan bruges både i fællesskab og af den enkelte

Klasseundervisning

Engagerende spørgsmål og opgaver til dagens store historie. Hele klassen bliver inddraget, når alles svar vises på SmartBoardet.

Hjemmearbejde

Skal du læse om Europa-kommissionen eller Keynesianisme? Se vores videoer og hjælp dig selv med at huske.

Eksamensforberedelse

Den nye eksamensform kræver egen vinkling og konkretisering af et emne. Brug vores aktualiseringer som inspiration.

Støttet af