Coagmento

Viden sat sammen med hverdag

Vores undervisningsmateriale til samfundsfag

Aktuelt

Vi skaber nyt indhold løbende hver måned, så de vigtigste nyheder altid kan indgå i undervisningen.

Interaktivt

Vi udnytter internettets muligheder og bruger værktøjer, som engagerer eleverne.

Sammenhængsskabende

Vi sætter teori i kontekst, så eleverne bliver udrustet til bedre at forstå verden omkring dem.
Funktioner

Coagmento
har det hele.

Kan bruges både i fællesskab og af den enkelte
Klasseundervisning

Engagerende spørgsmål og opgaver til dagens store historie. Hele klassen bliver inddraget, når svarene dukker op på SmartBoardet.

Hjemmearbejde

Skal du læse om Europa-kommissionen eller velfærdsstaten? Se vores videoer og hjælp dig selv med at huske.

Prøveforberedelse
Afslutningsprøven kræver egen vinkling og konkretisering af et emne. Brug vores aktualiseringer som inspiration.
Støttet af