Coagmento samarbejder nu med GRØN, Fonden for Bæredygtig Udvikling

For dig betyder det…

Gratis adgang

Aftalen giver os mulighed for at tilbyde samme høje kvalitet og engagement, men nu gratis tilgængeligt for alle lærere og elever.

Holdbarhed

Du kan vide dig sikker på, at når du vælger Coagmento, så kan du sikre kontinuitet i din undervisning mange år ud i fremtiden.

Nyt materiale på vej

Vi arbejder på højtryk på vores nye indhold om bæredygtig udvikling – følg med på facebook.com/groenofficial