Ø konomi går ud på at tilfredsstille folks behov. Økonomi handler primært om produktion af varer og goder og fordelingen af disse. Gennem historien har lande haft deres økonomier skruet sammen på mange forskellige måder, men man skelner især mellem to ekstreme typer: Planøkonomien og markedsøkonomien.

I en planøkonomi bestemmer staten, hvad der skal produceres, hvor meget der skal produceres og til hvilken pris det skal sælges. Det er dog ikke helt let for staten at gætte eller forudsige, hvad folk gerne vil have. Det svarer lidt til, hvis du har glemt at skrive en ønskeseddel til din fødselsdag, hvorefter dine forældre bare må købe, hvad de tror, du ønsker dig. De er ikke helt idéløse – de ved, hvad du gerne ville have sidste år, men de har svært ved at regne ud, hvordan dine ønsker ser ud i dag.

Når staten bestemmer, hvad der skal produceres, kommer der sjældnere nye opfindelser og anderledes produkter på hylderne. Kun hvis landets ledelse bliver overbevist om, at en ny teknologi er smart, så begynder den at blive masseproduceret.

Da landets ledelse fastsætter prisen på produkterne, så giver det heller ikke mening som borger at lave et særligt godt produkt, da du som producent ikke kommer til at tjene flere penge af den grund. I én af de mere ekstreme anekdoter fra Sovjetunionen blev søm-fabrikkerne belønnet pr. meter søm, de producerede. Derfor begyndte de blot at lave absurd lange søm, da det var lettere end at lave en masse små. De lange søm kunne dog naturligvis ikke bruges til de formål, som sømmene ellers var tiltænkt.

Hovedpointer:

(1) Økonomi handler om produktion af varer og goder og tilfredsstillelsen af folks behov.

(2) Man kan skelne mellem to ekstreme typer af økonomier: Planøkonomi og markedsøkonomi.

(3) I planøkonomien bestemmer staten, hvad der skal produceres.

(4) I planøkonomier kommer der færre nye produkter på hylderne, og ofte er varerne af lavere kvalitet.

Centrale begreber:

Planøkonomi

Markedsøkonomi

5-årsplaner