M arkedsøkonomien står i modsætning til planøkonomien. I markedsøkonomien spiller staten ingen rolle i forhold til produktion af varer. I stedet bliver alt bestemt af “markedet”. Alle mennesker er på markedet og sælger det, de er gode til. Det er også igennem markedet, at priserne på de forskellige varer bliver bestemt.

Markedsøkonomien bygger på, at den enkelte bedst ved, hvad han eller hun vil have. Det er altså ikke centraliseret hos staten, hvad der skal produceres, men det er alle forbrugere tilsammen, som gennem deres køb signalerer til virksomhederne, hvad de skal producere.

Jo flere penge du har, jo mere indflydelse har du også på, hvad der bliver produceret. Også på den måde står markedsøkonomien i modsætning til planøkonomien, hvor der jo er en lighed mellem alle borgere, da det er staten, som bestemmer.

Oftest bliver planøkonomien derfor forbundet med socialisme, og markedsøkonomi bliver forbundet med liberalisme. I markedsøkonomien har du frihed til at købe, lige hvad du vil. Det eneste, der begrænser dig, er mængden af dine penge.

Hovedpointer:

(1) I markedsøkonomien er det markedet, som bestemmer, hvad der skal produceres.

(2) Markedsøkonomien bygger på, at den enkelte forbruger ved bedst.

(3) Markedsøkonomien er forbundet med ideologien liberalisme.

Centrale begreber:

Markedsøkonomi

Liberalisme