Måden, priser bliver fastsat på under markedsøkonomien, kaldes for ‘prismekanismen’. Prismekansimen er et udtryk for sammenhængen mellem udbuddet af varer og efterspørgslen efter varer. Altså sammenhængen mellem hvor meget virksomhederne vil producere, og hvor meget forbrugerne vil købe. 

Først udbuddet. Grafen herover viser, hvor mange varer producenterne vil producere, alt efter hvad prisen er. Jo højere prisen er, jo flere varer vil virksomhederne producere og sælge (Kan du trykke på det sted på kurven ovenover, hvor prisen er omkring 8 og antallet af producerede varer ca. 600?). Dette giver god mening: Hvis man kan tjene kassen på at sælge en vare, så vil man selvfølgelig producere så mange som muligt. Hvor meget, der er muligt, afhænger selvfølgelig af virksomhedernes udgifter ved at producere.

Virksomhederne gider dog ikke at producere varer, som ikke bliver solgt, og forbrugernes efterspørgsel er derfor også afgørende for, hvad prisen på markedet ender med at blive. Forbrugerne vil købe flere varer, jo billigere varerne er (Tryk oppe på kurven, hvor prisen er ca. 8 og antallet af ønskede varer er omkring 200 – hvis du kan!). Det giver også god intuitiv mening, men betyder samtidig, at der er et modsætningsforhold mellem virksomhederne og forbrugerne: Virksomhederne vil gerne have, at prisen er høj – forbrugerne vil gerne have at prisen er lav.

Prisen for en vare i markedsøkonomien ender derfor med at blive et kompromis mellem forbrugerne og virksomhederne. Mere præcist, så ender prisen med at være dér, hvor forbrugernes lyst til at købe er lige så stor som virksomhedernes vilje til at sælge. Dér, hvor kurven for udbud skærer kurven for efterspørgsel, kan man finde prisen og antallet af varer, som vil blive produceret og solgt på markedet.

Hovedpointer:

(1) Priser bliver i markedsøkonomien bestemt ved ‘prismekanismen’.

(2) Prismekanismen er en sammenhæng mellem udbuddet af varer og efterspørgslen efter varer.

(3) Prisen bliver bestemt dér, hvor udbuddet er lige så stort som efterspørgslen.

Centrale begreber:

Prismekanismen

Udbud

Efterspørgsel