S elvom markedsøkonomien er meget mere dominerende i dag end planøkonomien, så bliver markedsøkonomien også kritiseret. Markedsøkonomien findes ikke i ren form noget sted, men USA tages ofte som eksempel på et land, der er meget præget af, at markedet har en stor magt.

Én kritik af markedsøkonomien er, at den er alles kamp mod alle. Hvis du ofte er syg, ikke har arvet så mange penge fra dine forældre eller er født med en lidt lav IQ, så står du svagere i konkurrencen mod de andre i samfundet.

Er du murer eller tømrer, så kan en brækket arm eksempelvis betyde, at du bliver arbejdsløs. Uden en indkomst kan du heller ikke betale for en bolig eller for mad, og du kan ende med at dø på gaden, hvis du virkelig ikke har heldet på din side! Samfundet kan under markedsøkonomien altså blive ekstremt ulige.

En anden kritik af markedsøkonomien er, at markedet ikke kan sørge for nødvendige fælles goder. Hvem skal eksempelvis købe militærbeskyttelse eller gadebelysning? Hvis først én har købt gadebelysning, så har alle jo fået gavn af det. Derfor har ingen interesse i selv at købe gadebelysningen, da de håber, at andre vil betale for det i stedet. Når folk bare nyder fordelene uden selv at bidrage, siger man, at de “free-rider”. Derfor har man brug for, at staten træder til, så alle i fællesskab kan betale uden om den normale prismekanisme.

En tredje kritik af markedsøkonomien er, at fælles ressourcer bliver ødelagt og ikke erstattet. Man kan eksempelvis se ren luft som en fælles ressource. Under en markedsøkonomi kan store fabrikker bare udlede en masse luftforurening og forværre deres egen luftkvalitet uden at betale for, at de forringer alle andres luftkvalitet også.

Det kan altså være nødvendigt at sætte markedsøkonomien ud af kraft på området og i stedet lade staten lægge afgifter på virksomhedernes forurening, så de kan mærke den sande udgift ved deres handlinger.

Hovedpointer:

(1) Markedsøkonomien findes ikke i ren form, men USA er et af de lande, der kommer tættest på.

(2) Markedsøkonomien bliver kritiseret for at skabe ekstrem ulighed.

(3) Under en ren markedsøkonomi bliver der ikke taget ansvar for fælles goder som militær og gadebelysning.

(4) I en markedsøkonomi kan virksomheder uden yderligere omkostninger skade fælles ressourcer.

Centrale begreber:

Ulighed

Fælles goder

Freerider