Borgerne i et samfund er langt fra ens. Nogle tjener mange penge, nogle lidt færre. Nogle stemmer blåt, nogle stemmer rødt (og nogle stemmer grønt). Vi er alle sammen forskellige. For at gøre disse forskelle mere tydelige og forstå deres betydning i samfundet, inddeler man typisk borgerne i grupper, så man kan sammenligne disse. Det kan eksempelvis være, man ser på forskellen i indkomst.

Erik, Ulla og Keld har nogenlunde samme indkomst. Så passer de ind i en gruppe. Man kan sige, at man putter dem i “en kasse”, hvor man så putter alle de borgere i samfundet, der har en indkomst ligesom dem. Folk med en indkomst, der er meget anderledes, passer så ind i andre “kasser”. På den måde har vi nu nogle grupper af mennesker, som tilhører hver deres “indkomst-kasse”.

Prøv selv at se om du kan inddele personer med forskellige uddannelser i de kategorier, man ofte arbejder med i statistikker.

 

Den danske sociolog Henrik Dahl har udviklet en model, der inddeler borgere i fire grupper. Modellen hedder Minerva-modellen og inddeler folk baseret på livsstil og grundlæggende livsværdier. Altså måden folk tænker på, og hvad de går op i.

Her ses en illustration af Minerva-modellen

Inddelingen foregår ud fra to modsætninger:

  1. Moderne eller traditionel: Moderne mennesker er glade for, at verden udvikler sig. Ting som ny teknologi er fedt. Omvendt er traditionelle mennesker glade for verden, som den er, og vil gerne undgå alt for meget forandring. Her lægges der stor vægt på traditioner.
  2. Idealistisk eller pragmatisk: Idealistiske mennesker går op i ting som, at alle mennsker har det godt, eller at vi passer på vores klode. Pragmatiske mennesker fokuserer mere på deres egen hverdag og går op i ting som biler, hus og den nyeste computer.

Nogle gange kan det være lidt svært at placere folk i en af de fire bokse. Det skyldes, at en model som Minerva-modellen deler folk meget firkantet op. I virkeligheden kan en person måske godt have nogle karaktertræk, der passer ind i en af boksene, men nogle andre der passer ind en af de andre bokse.

Derfor handler Minerva-modellen om at se på, hvad folk passer mest ind i.

Det grå felt i midten er en femte boks, der er tilføjet. Det er folk, der ikke har særlig klare holdninger og derfor ikke kan passe ind i en af boksene. Det gælder ofte for unge, fordi de stadig er ved at forme deres holdninger.

Hovedpointer:

(1) Man kan inddele samfundets borgere i grupper efter ting som uddannelse, indkomst og politisk holdning.

(2) Minerva-modellen inddeler folk efter deres livsstil og grundlæggende holdninger.

(3) Minerva-modellen indeholder fire grupper defineret ud fra om en person er idealistisk eller pragmatisk og moderne eller traditionel.

Centrale begreber:

Minerva-modellen