Ulighed i samfundet handler om, at nogle mennesker har flere ressourcer end andre – eksempelvis forskel i indkomst eller uddannelse. Ulighed handler dog også om forskel i adgangen til ressourcer. 

Når det kommer til adgangen til ressourcer, har nogle mennesker nemlig større chance for ting som at komme til at tjene mange penge, få en høj uddannelse og leve længere end andre mennesker. Det skyldes, at vi som mennesker er påvirkede af vores omgivelser.

Men hvad er omgivelser? Omgivelser er det omkring os, som har indflydelse på vores liv. Det er eksempelvis hvor man bor, de personer man omgås og den skole man går på.

Lad os kigge på to opdigtede børn: Ivan og Henriette. Ivan vokser op med forældre, der er højt uddannede og med høj indkomst – og i en kommune med gode skoler.

Henriettes forældre er derimod uden uddannelse og med en lav indtægt. De bor i et område, hvor skolerne ikke har så mange penge. 

 

Ivan lærer meget af sine forældre og har derfor ret let ved at klare sig godt i skolen. Når han flytter hjemmefra, behøver han desuden ikke arbejde mange timer om ugen for at få råd til huslejen, da hans forældre hjælper ham økonomisk.

Henriette kæmper modsat for at følge med i skolen, da hun ikke får meget hjælp hjemmefra, og når hun skal flytte hjemmefra, er hun nødt til at arbejde 20 timer om ugen for at få råd til husleje. Det gør det svært for hende at følge med på universitet, hvor hun lige er startet. Hendes forældre har jo ikke penge til at hjælpe hende.

Ivan og Henriettes liv er altså påvirket af deres omgivelser. 

Her bruger man begrebet den sociale arv til at beskrive, hvordan forældre overdrager deres viden og holdninger til deres barn. Hvis forældre er højtuddannede, så er der stor chance for, at de vil få deres barn til at tænke i de baner, som man gør på eksempelvis universitet, hvilket gør det nemmere for barnet at begå sig i miljøer, hvor man skal kunne tænke sådan.

Den sociale arv fører til det, man kalder chanceulighed, da samfundets borgere dermed vokser op med forskellige chancer grundet deres omgivelser. Netop fordi der er forskel på, hvad forældre overdrager til deres barn.

Personer, der er født af ressourcesvage forældre med lav indkomst og uddannelse, kan naturligvis sagtens alligevel klare sig rigtig godt i samfundet. Det kalder man mønsterbrydere, da disse personer bryder med den sociale arv, som de er blevet givet af deres forældre.

Hovedpointer:

(1) Som person er man påvirket af sine omgivelser så som bopæl, forældre og venner.

(2) En persons ressourcer er ting som indkomst og uddannelse.

(3) Den sociale arv beskriver, hvordan forældre overdrager deres viden og holdninger til deres barn.

(4) Chanceulighed handler om, at personer ikke har samme chancer for at opnå ting grundet deres omgivelser.

5) Mønsterbryder er en betegnelse for en person, som bryder med sin sociale arv.

Centrale begreber:

Ressourcer

Social arv

Chanceulighed

Social mobilitet

Mønsterbryder