Nogle mennesker i samfundet har flere penge end andre. Derfor taler man om, at der er en ulighed i den økonomiske fordeling af ressourcer. Men hvordan måler man en sådan ulighed? 

En måde kunne være at skelne mellem fattige folk på den ene side og folk med nok penge på den anden. Så kunne man sige, at jo flere fattige der er i et samfund, jo større ulighed er der.

Men hvornår er man fattig? Er du eksempelvis fattig, hvis du ikke har råd til at købe en pizza? Nej, nok ikke. Hvad nu hvis alle dine venner har råd til at købe en pizza, mens du ikke har penge nok? Her kunne man sige, at du er fattig i forhold til dem, men ville man betegne dig som en fattig person generelt?

  Absolut fattigdom (også kaldet ekstrem fattigdom) handler om, at man ikke har råd til de mest basale behov så som mad, medicin, tøj, husly og drikkevand – ting der er nødvendige for at leve. Typisk er absolut fattigdom defineret ved, at man tjener under 1,25 $ pr. dag. Nogle steder taler man om 1 $ pr. dag. Pointen er, at man lever for et utrolig lavt beløb. 

I lande som Danmark taler man ikke om absolut fattigdom. I stedet taler man om relativ fattigdom. Her kan du tænke på situationen, hvor dine venner købte pizza, mens du ikke havde råd. Så vil man kunne kalde dig relativt fattig. Du er nemlig fattig i forhold til dine venner. Det er sådan relativ fattigdom skal forstås.

Men selvfølgelig er man ikke fattig, hvis man ikke altid har råd til alt, som andre har råd til. Derfor har man udviklet en metode til at sige, hvornår en person lever i relativt fattigdom, hvilket altså vil sige, at personen har betragteligt mindre, end hvad folk generelt har.

Metoden er følgende: Hvis vi stillede alle danskere op på en række, der gik fra laveste indkomst til højeste indkomst, og pegede på personen i midten, ville vi kalde den persons indkomst for medianindkomsten. Tjener man under halvdelen af den, vil man betegnes som relativt fattig.

I Danmark er der nærmest ingen, der lever i absolut fattigdom. Og der er faktisk også ret få, der lever i relativ fattigdom, hvis man sammenligner os med andre lande. 

Det skyldes blandt andet, at staten giver tilskud til arbejdsløse personer. Derfor er det meget sjældent, at folk tjener under halvdelen af medianindkomsten i samfundet. Det er nemlig et ret højt tilskud, arbejdsløse får, hvis man sammenligner med andre lande.

Den relative fattigdom er dog steget i Danmark de senere år. Der kan være flere forklaringer, men én af dem er, at man fra politisk side har skåret i de tilskud, man giver arbejdsløse og andre personer, der ikke har egen indtægt. 

Hovedpointer:

(1) Absolut fattigdom er defineret som at leve for under 1-1,25 $ om dagen

(2) Relativ fattigdom er ofte defineret som at leve for under halvdelen af medianindkomsten i et samfund.

(3) Medianindkomst er indkomsten hos den borger, som præcist halvdelen af befolkningen tjener mere end.

Centrale begreber:

Absolut fattigdom

Relativ fattigdom

Medianindkomst