Der findes kulturer rundt omkring i samfundet, som vi træder ind og ud af hele tiden. Eksempelvis klassekulturen, familiekulturen, kulturen i badmintonklubben og Facebook-kulturen.

Men der findes også det, man kalder nationalkulturer. Før vi går i dybden med det begreb, er det godt lige at forstå, hvad en nation er:

  • En nation er et folk, der har ting til fælles så som sprog, historie, religion og oftest et landområde. Danmark er eksempelvis en nation. En nation behøver dog ikke være et land, da der godt kan være et folk med fælles sprog, historie og så videre, som ikke har et fælles land. Romaer og kurdere er eksempler på sådan nogle nationer.

En nationalkultur beskriver dermed den kultur, som er til stede i en nation. Den danske kultur er en nationalkultur, som gælder alle os danskere. Den indbefatter ting, som alle danskere deler.

En nationalkultur er altså en kultur, som er fælles for menneskerne i en nation. Når man bliver født i en nation – fx Danmark – vokser man så op med en nationalkultur. De værdier, som nationalkulturen sætter højt, opdrages man dermed til også selv at sætte højt.

I Danmark vokser vi op med at tro på demokrati, tale dansk og andet, der tilhører vores nationalkultur.

Det er dog ikke altid, at alle, der tilhører nationen, kan siges at tilhøre nationalkulturen. Derfor beskriver nationalkulturen i realiteten mere nogle fællestræk, der gør sig gældende for et flertal af nationens borgere. 

De af nationens borgere, der ikke passer ind i nationalkulturen, kan derimod passe ind i betegnelserne subkultur eller modkultur.

 

En nationalkultur beskriver altså en kultur, som flertallet i en nation har. Det gør begrebet lidt anderledes end det kulturbegreb, som vi har brugt til at beskrive forskellige fællesskaber så som skoleklassen, tennisklubben og vennekredsen.

Nationalkulturen er nemlig en kultur, der specifikt eksisterer i en nation (eksempelvis Danmark), og som påvirker nationens individer (danskerne) hele tiden. En klassekultur er derimod skabt af eleverne i klassen og påvirker ikke længere eleverne, når de har fri fra skole, da de så begynder at indgå i andre kulturelle fællesskaber.

Man kan altså både tale om, at en persons kultur hele tiden påvirker ham/hende, hvis man taler om nationalkulturen, men man kan også sige, at en person konstant indgår i og bliver påvirket af forskellige kulturer så som klassekulturen, Snapchatkulturen og modekulturen. 

Hovedpointer:

(1) En nation er et folk, der deler ting som historie, sprog, religion og ofte også et landområde.

2) En nationalkultur er en kultur, der gælder for folk i en nation.

(3) En subkultur beskriver en gruppe folk, der har deres egen kultur, som er forskellig fra flertallets kultur.

(4) En modkultur beskriver en gruppe folk i samfundet, som prøver at ændre flertallets kultur (nationalkulturen).

(5) Afhængigt af hvordan man taler om kultur, kan man sige, at et menneske er konstant påvirket af én kultur, nemlig dets nationalkultur, eller at et menneske konstant interagerer i forskellige kulturelle fællesskaber, som påvirker det.

Centrale begreber:

Nationalkultur

Subkultur

Modkultur