Hvorfor synes alle danskere mon, at demokrati er godt, eller at det er dårlig stil at komme for sent til en stor begivenhed som et bryllup? Det lidt flabede svar er, at det simpelthen bare er fordi, det er det rigtige at synes. Men så simpelt er det ikke.

Fra vi er helt små lærer vi i vores familie, i børnehaven, i skolen og andre steder, at der er nogle ting, som er rigtige, og andre der er forkerte. Det kalder man sociale normer, og det handler om alt fra, om det er okay at lyve til om dødstraf er fair.

‘Socialisering’ er et ord, der beskriver den proces, som et individ går igennem i livet, hvor det lærer forskellige sociale normer.

Socialisering er en vigtig ting for samfundet, da det er med til at sikre, at individerne i samfundet forstår samfundets normer og regler. 

Hvis ikke folk blev opdraget, ville det kunne give nogle ret irriterende situationer. Bare forstil dig at have en ven som ikke har lært, at det er forkert at lyve. 

Den ene dag fortæller han dig, at han lige har købt de nyeste sneakers, så du skynder dig hjem til ham og ganske rigtigt – der står der et par shiny, hvide sneaks. Den næste dag fortæller han dig, at han er startet til trommer, og det bare er det fedeste. Derfor starter du også, og så viser det sig, at han bare løj… Du vil føle dig i din gode ret til at være sur på din ven, men problemet er jo, at din ven og dig er uenige om, hvad god opførsel vil sige, fordi I har lært forskellige sociale normer. Du har lært, at man ikke lyver. Det har han ikke. 

Bare fordi vi alle sammen er opvokset i det danske samfund, er det ikke fordi, vi alle sammen går og er enige om alt. Det skyldes, at vi udsættes for forskellige opdragelser og dermed lærer nogle forskellige normer.

Derfor er det heller ikke altid, at et barn lærer de normer og regler, som flertallet i samfundet foretrækker. Måske man vokser op i en familie, der lever af at stjæle. Så lærer barnet, at det er en god ting at stjæle.

Barnet er stadig udsat for en socialisering – det er blevet opdraget til, hvad der er rigtigt og forkert – men det er bare ikke den socialisering, som flertallet i samfundet foretrækker. 

Som samfund forsøger man derfor at sikre, at borgerne lærer de regler og normer, som samfundet opfatter som rigtige. Det gøres både bevidst og ubevidst igennem ting som børnehaven, skolen og medierne.

Hovedpointer:

(1) Socalisering er den proces, hvor individet lærer, hvad der er rigtigt og forkert.

(2) Socialiseringen starter, når vi er helt små og foregår i familien, børnehaven, skolen og andre steder.

(3) Som samfund er det nødvendigt, at folk socialiseres til at forstå, hvad der er rigtigt og forkert i det samfund, man lever i.

Centrale begreber:

Socialisering