Når man taler om individet og dets identitet, så taler man om, at alle mennesker er unikke. Men det kan godt være, at der er nogle fællesstræk hos os alle alligevel, som bestemmer, hvad vi går efter i livet. 

En af de mest berømte teorier omkring dette er Maslows behovspyramide, som den russisk-amerikanske psykolog, Abraham Maslow, præsenterede i 1943. 

Maslow mente, at mennesket er motiveret af forskellige behov, altså ting man som menneske går efter at få tilfredsstillet. Og Maslow menete, at der er nogle behov, som er vigtigere at få stillet end andre. Det fik ham til at fremstille sin kendte pyramide, hvor han rangerede fem menneskelige behov, alt efter hvad der er vigtigst at få tilfredsstillet for os som mennesker.

Du kan se pyramiden herunder:

Maslows behovspyramide skal forstås på den måde, at det nederste behov (det orange felt) er det vigtigste behov. Det er dét behov, som individet først vil gå efter at tilfredsstille. 

Når det er tilfredsstillet, vil individet koncentrere sig om det næste behov – sikkerhedsbehovet (det røde felt) – og sådan fortsætter det opad.

Det kan altså godt være, at vi hver er unikke og har hver vores interesser, men ifølge Maslow har vi dog alle sammen det tilfælles, at vi arbejder på at få stillet nogle bestemte behov. 

Som man kan se på behovspyramiden, er der flere behov, som er påvirket af ens levevilkår, hvilket betyder, at man har svært ved at gøre noget ved dem selv.

 

Maslows behovspyramide er ikke noget faktum, men den er dog meget udbredt.

Hvad betyder den så for individets identitet? Altså i virkeligheden kan man jo som individ udvikle sig i mange retninger, selvom man først går efter at tilfredsstille sine fysiske behov, derefter sikkerhed og så videre. 

Men den siger noget om forklaring af en persons livskvalitet. Altså hvad en person kræver for at mene, at hun har et godt liv, og om hun reelt opfatter sit liv som godt eller ej.

Hvis behovspyramiden rent faktisk beskriver os som individer, handler livskvaliteten om at tilfredsstille så mange behov som muligt. Så vil en lav livskvalitet kunne forklares ved, at man ikke befinder sig særlig højt oppe i pyramiden, mens en høj livskvalitet betyder, at en person er højt oppe i pyramiden og har tilfredstillet mange behov.

Hovedpointer:

(1) Maslows behovspyramide handler om, at mennesker vil forsøge at tilfredsstille forskellige behov i en bestemt rækkefølge.

(2) Livskvalitet handler om et individs forventinger til livet og tilfredshed med det.

(3) Ifølge Maslows behovspyramide afhænger en persons livskvalitet af, hvor mange af de fem behov hun har tilfredsstillet.

Centrale begreber:

Maslows behovspyramide

Livskvalitet