Børn ved, hvad magtforhold går ud på. Når man som lille pjok leger med børn, der er ældre end én, så ved man godt, at man ikke kan bestemme over de andre. Når de ældre børn beslutter noget, så kan det være en god idé bare at være stille, og så gøre som de siger.

På samme måde er det med Danmark. Vi er vant til at høre, at Danmark er det lykkeligste land i verden, eller et af de grønneste, eller et af de rigeste. Man kan meget let få den idé, at Danmark er verdens centrum! Danmark er dog en småstat, og i det store perspektiv er vi ubetydelige: 99,93% af verdens mennesker bor uden for Danmark.

Fordi Danmark er så lille, så er det også særlig vigtigt for os, hvad der foregår uden for vores grænser. Er Tyskland aggressive over for os? Har kineserne lyst til at købe vores varer? Producerer amerikanerne nogle gode film, så vi kan blive underholdt? Både når det gælder stort og småt, er vi afhængige af omverdenen.

Vores økonomi afhænger af handel med resten af verden. Man siger, at vores økonomi er åben. Derfor har Danmark også en stor interesse i, at der er fred i verden, så vi trygt og sikkert kan handle med de andre lande. Det er nok særligt af den grund, at Danmark historisk set har været hurtige til at rykke med i internationale organisationer som FN og NATO, da de kan være med til at give os større indflydelse på verdens gang, end hvis vi som lille land blot selv skulle sende de store lande et forslag.

Hovedpointer:

(1) Danmark er en småstat.

(2) Danmarks forhold til omverdenen er særlig vigtigt på grund af vores størrelse.

(3) Vores vigtigste handelspartnere er Tyskland, Sverige og USA.

(4) Gennem internationale organisationer har Danmark historisk set været aktive for at sikre en fredelig udvikling.

Centrale begreber:

Småstat

Åben økonomi