I 1992 havde Danmark været medlem af EF/EU i 19 år. Et stort flertal af danskerne havde stemt ja dengang i 1973, da vi fulgte med Storbritannien ind i det Europæiske Fællesskab. Nu så det dog anderledes ud, da danskerne d. 2. juni 1992 skulle stemme om den såkaldte Maastricht-traktat.

Traktaten var en aftale om en udvidelse af det europæiske samarbejde i forhold til blandt andet økonomisk politik og valuta. Et flertal af Folketingets politikere mente, at den nye aftale ville styrke Danmark, da den danske økonomi ville blive endnu tættere forbundet med de andre europæiske lande. Alligevel endte et flertal på 50,7% af de danske vælgere ved folkeafstemning at stemme imod Maastricht-traktaten.

Der var mange kritikere af EF/EU i Danmark, men de var ikke allesammen enige med hinanden, og der var mange forskellige argumenter imod Maastricht-traktaten.

Nogen var bange for det økonomiske samarbejde: Ville der nu komme en helt masse billige arbejdere fra Sydeuropa til Danmark? Det var danske arbejdere ikke vilde med. Ligesom det nok heller ikke ville være for fedt for dig på dit håndboldhold, hvis I lige pludselig blev slået sammen med holdet fra nabobyen. Der kan stadig kun være 6 markspillere på banen, men nu er I lige pludselig flere om at konkurrere om pladserne, og spillerne fra nabobyen er måske endda også hurtigere.

Andre var bange for verdensfreden: Hvis de europæiske lande begyndte at arbejde tættere sammen om forsvar, ville EF/EU så ende med at blive en militær supermagt? Det kunne rykke i magtbalancen med USA og Rusland og måske resultere i krig!

Endelig var der også nogen, som var glade for samarbejde, men som hellere ville have, at Danmark lavede en union med Sverige, Norge og Finland. Det var lande, som Danmark også handlede meget med, og som vi samtidig havde mere til fælles med rent kulturelt.

De mange forskellige argumenter havde tilsammen været nok til, at et flertal af danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten. I EU/EF var det dog sådan, at alle lande (12 i alt) skulle blive enige om aftalen for, at den kunne træde i kraft. Lige efter danskernes nej d. 2. juni 1992 blev de danske politikere altså bange: Ville de andre EU-lande nu smide os ud, så de kunne rykke videre sammen i fællesskab?

Hovedpointer:

(1) Danmark blev medlem af EF i 1973 samtidig med Storbritannien.

(2) I 1992 stemte et 50,7% af danskerne ved folkeafstemning nej til Maastricht-traktaten.

(3) Der var mange forskellige argumenter imod det tættere europæiske samarbejde.

Centrale begreber:

Maastricht-traktaten