Det politiske system, retsstat og rettigheder

N år partierne er blevet valgt ind i Folketinget, er det tid til at komme i gang med det politiske arbejde. De fleste partier samler deres folketingsmedlemmer til gruppemøde minimum én gang om ugen. Her diskuterer de aktuelle lovforslag og bliver enige om, hvad de stemmer sammen.

Ifølge grundloven er folketingsmedlemmerne kun bundet af deres egen overbevisning, men i praksis er der gruppedisciplin i partierne: Man stemmer det samme sammen.

Lovforslagene, som partierne tager stilling til, kommer dog ikke af sig selv. Lovforslag starter med, at nogen har fundet et problem eller en løsning til et problem ude i samfundet. Det kan i nogle tilfælde være helt almindelige danskere, det kan være forskere, interesseorganisationer, virksomheder eller nogle helt andre. Kun folketingspolitikere kan dog stille lovforslag, og de forskellige aktører skal derfor kontakte et medlem, hvis de vil foreslå ny lovgivning.

I praksis kommer de fleste lovgivningsforslag dog fra ministerierne. Her sidder der dygtige embedsfolk, som er eksperter på hvert deres område og er professionelle i at udvikle lovforslag.

Når et lovforslag første gang bliver skrevet, er der dog stadig lang vej, før det bliver til reel lovgivning. Al lovgivning i Danmark skal nemlig igennem tre behandlinger, før det kan blive til lov.

Under første behandling fortæller en ordfører fra hvert parti, hvad de mener om lovforslaget. Dette bliver gjort i folketingssalen. Herefter sendes lovforslaget i udvalg. Folketingets udvalg består af enkelte medlemmer fra hvert parti, og udvalgene har hvert et tema (eksempelvis miljø, finans eller undervisning). Udvalget kan gennemgå lovteksten, høre relevante mennesker fra samfundet og stille spørgsmål til ministeren.

Herefter kommer anden behandling, som også foregår i folketingssalen. Her tages der fat i specifikke paragraffer i loven. Der bliver stillet ændringsforslag, som herefter enten kan vedtages eller forkastes. Hvis lovforslaget også overlever den anden behandling, kan det igen blive sendt til det relevante udvalg til yderligere tilpasning og udarbejdelse.

Endelig er der tredje behandling. Det er lovforslagets sidste runde, hvor der først bliver debatteret i folketingssalen og stemt om ændringsforslag fra udvalgene. Derefter er det tid til den store afgørelse: Den endelige afstemning i folketingssalen. Stemmer et flertal af de 179 folketingsmedlemmer for lovforslaget, så underskriver regenten, statsministeren og den relevante minister på området, og så er lovforslaget så godt som blevet til lovgivning!

Hovedpointer:

(1) Folketingsmedlemmerne mødes i partierne til gruppemøder, hvor de bliver enige om, hvordan de stemmer.

(2) De fleste lovforslag kommer i første omgang fra ministerierne.

(3) Et lovforslag skal igennem tre behandlinger i Folketinget, før det kan blive til lov.

Centrale begreber:

Gruppedisciplin

Lovforslag

Første behandling

Anden behandling

Tredje behandling

Udvalg