Med BNP er det let for lande at måle deres økonomiers størrelse. Det første økonomiske mål for de fleste lande er derefter at få deres BNP til at blive så stort som muligt.

Hvis man vil have en større økonomi, så kræver det økonomisk vækst. Økonomisk vækst kan man blandt andet få ved, at der kommer flere mennesker til et land og arbejder, eller der simpelthen bliver født flere. Det er klart, at flere mennesker kan skabe mere værdi, men det har jo ikke gjort landet rigere pr. person, og selvom BNP er blevet større, så er BNP pr. indbygger altså så forblevet det samme!

Gross Domestic Product (GDP) er det engelske udtryk for Bruttonationalprodukt (BNP). Herunder kan du se BNP opgjort for landene, der er med i klubben OECD. Ligger Danmark bedst internationalt, når det gælder BNP eller BNP pr. indbygger (pr. capita)?

For at øge BNP pr. indbygger kan man altså ikke bare gå efter at øge sin befolkning. I stedet er den mest effektive måde at opnå økonomisk vækst på innovation. Innovation kan betyde nye opfindelser, men det kan også bare være nye måder at gøre ting på.

Hvis vi nu eksempelvis siger, at Lasse tjener penge på at dele aviser ud: Jo flere aviser han uddeler på 3 timer, jo flere penge tjener han. Lasse finder nu ud af, at i stedet for at trække en anhænger rundt kan han sætte avisanhængere på en knallert og nå rundt til flere postkasser – en ny teknologi han ikke havde før. Det ville være teknologisk innovation.

Lasse kan også gentænke sit uddelingssystem: I stedet for at dele sine aviser ud i alfabetisk rækkefølge, så ville det måske være smartere, hvis han lagde en ny rute og hele tiden tog den postkasse, der var tættest på. Det ville også være innovation, også selvom han ikke udnyttede en ny teknologi.

Danmark er blevet markant rigere de seneste 150 år. Hvis man bare ser tilbage på 1966, så producerer vi i dag 17 gange så meget om året, som vi gjorde dengang. Især tre ting har gjort Danmark så meget rigere i dag end dengang:

(1) Vi har været heldige at finde en masse olie og gas ude i den danske del af Østersøen, og vi har nydt godt af, at vi ikke har skullet importere energiressourcer udefra. (2) Nye kommunikationsmuligheder og transportformer har sammen med nye arbejdskulturer gjort os langt mere tidseffektive. Danskerne laver simpelthen mere i dag, når de er på arbejde. (3) Danske universiteter og virksomheder har været med til at udvikle mange nye opfindelser, og i dag tjener Danmark eksempelvis godt på, at vi var blandt de første til at investere i vindenergi. 

De tre faktorer viser dog også, at vi skal tænke os godt om, hvis vi vil fortsætte med at have økonomisk vækst i fremtiden. Vores energiressourcer er nemlig ved at være udtømt, og de nye stress-epidemier tyder på, at det kan blive svært at presse mere ud af danskerne, når de er på arbejde. Vi kan ikke forvente fremadrettet, at den økonomiske vækst fortsætter af sig selv. 

Hovedpointer:

(1) BNP pr. indbygger kan være mere relevant at se på end BNP i sig selv.

(2) Den sikreste vej til økonomisk vækst er gennem innovation.

(3) Innovation kan både være ny teknologi og nye arbejdsmetoder.

(4) Der er ingen garanti for, at den økonomiske vækst fortsætter i Danmark.

Centrale begreber:

BNP pr. indbygger

Innovation

Energiressourcer