Som menneske er det svært at undgå at forurene. Har du prøvet at sidde og riste snobrød over et bål? Det brænde, I satte ild til, frigav CO2. Har du prøvet at fjerne ukrudt i haven ved at bruge RoundUp? RoundUp er en effektiv ukrudtsfjerner, men også et kemikalie som siver ned og forurener grundvandet. Er du som lille kommet til at give slip på en helium-ballon? Ballonen er lavet af plastik og er højst sandsynligt faldet ned i naturen et sted og er meget langsomt blevet nedbrudt.

Når folk gør noget, forurener de altså også, og det er det samme for virksomheder og producenter. Det er ikke godt, når du brænder brænde af, men så forestil dig en hel fabrik på kul eller gas! Eller et helt landbrug som bruger RoundUp! Eller en hel cirkustrup som sender balloner til vejrs!

Økonomisk vækst handler om at få virksomheder til at producere mere. Dermed betyder økonomisk vækst også mere forurening.

Da økonomisk vækst i dag medfører forurening, så er der nogen, der mener, at vi bør genoverveje, om vækst er så vigtigt. De peger på noget, der hedder vores ‘ecological footprint’. Danmarks ‘ecological footprint’ er et udtryk for, i hvor høj grad vores måde at leve på er bæredygtig målt på en række forskellige parametre. Der bliver blandt andet set på, hvor mange naturressourcer det kræver at producere de varer, som vi forbruger i Danmark. 

Ecological footprint for Danmark viser, at hvis hele verden levede som os, ville vi have brug for 4,5 klode i stedet for bare vores éne! Det står altså klart, at der er noget, som må ændres – på Level 2 kan du se politikernes bud.

Hovedpointer:

(1) Alle mennesker foruener, når de laver noget.

(2) Virksomheder forurener også og på meget større skala end normale mennesker.

(3) På globalt plan betyder økonomisk vækst også en øget CO2-udledning.

(4) Ecological footprint er et udtryk for, hvor mange planeter vi får brug for, hvis vi bliver ved med at leve, som vi gør i dag.

Centrale begreber:

Ecological footprint