Ugens aktuelle – Uge 15, 2018

Kulkraftværk (https://pixabay.com/da/kul-elektricitet-energi-plante-88064/)

Biomasse frem for kul: Dansk elforbrug udleder mindre CO2 end tidligere

Målet er ikke nået. Vi kan komme endnu længere ned. Vi arbejder målrettet mod, at kul udfases fra den danske elproduktion senest i 2030.

Klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt (V)

Spørgsmål og opgaver